Singurătate - Citate

Citate despre singurătate 01
Citate despre singuratate

Singurătatea, află de la mine, n-o umple lumea, ci o singură fiinţă. Una care te poate ridica sau nimic.
(Octavian Paler)

Citate despre singurătate 02
Citate despre singuratate 02

Singurătatea e un afrodiziac al spiritului, precum conversaţtia a inteligenţei.(Emil Cioran)


Citate despre singurătate 03
Citate despre singuratate 03

Singurătatea-i o exasperare ontologică a fiinţei noastre. Eşti mai mult decât trebuie. Iar lumea-i mai puţin decât ar trebui. (Emil Cioran)

Citate despre singurătate 04
Citate despre singuratate 04
Singurătatea spulberă certitudini adânci, născute de prezenţa altora, în faţa cărora suntem siliţi să bravăm, stăpâniţi de o dorinţă obscură de a stârni în el îndoiala, deşi ştim bine că asta nu mai foloseşte la nimic..(Marin Preda)

Citate despre singurătate 05
Citate despre singuratate 05
A te simţi singur nu e doar dovada unui gol, ci şi o dovadă că încă nu ai pierdut legătura cu lumea. Remarci absenţa celorlalţi. Uneori, numai prin singurătate suntem solidari.
(Octavian Paler)

Citate despre singurătate 06
Citate despre singuratate 06

Rămas singur, doream să fiu cu alţii. Fiind cu alţii şi nereuşind să mă integrez în atmosferă, preferam să rămân singur. (Octavian Paler)

Citate despre singurătate 07
Citate despre singuratate 072

Eşti singur totdeauna faţă de tine însuţi, nu faţă de altcineva
(Emil Cioran)

Citate despre singurătate 08
Citate despre singuratate 08

Vai de cel care, după ce deschide uşa camerei seara, nu are cui spune: 'Bună seara'. (Octavian Paler)