Citate despre moarte

Citate despre moarte 01
Citate despre moarte 01
Oricât de tare ar străluci soarele, odată şi odată tot apune.
(Heinrich Heine)

Citate despre moarte 02
Citate despre moarte 02

Dacă n-ar fi moartea, n-am şti să preţuim viaţa. (Jakob Bosshart)

Citate despre moarte 03
Citate despre moarte 03

Nu cunoaştem viaţa, cum am putea cunoaşte moartea?(Confucius)

Citate despre moarte 04
Citate despre moarte 04Nimeni nu cunoaşte moartea şi nimeni nu ştie dacă nu cumva aceasta nu este cel mai mare dar pentru om. Cu toate acestea ne temem de ea ca şi cum ar fi răul cel mai rău. (Socrate)

Citate despre moarte 05
Citate despre moarte 05Dacă moartea este asemeni unei plecări de aici într-un alt loc şi dacă este adevărat, cum se spune, că toţi care au murit se află acolo, ce fericire este mai mare decât aceasta? (Socrate)

Citate despre moarte 06
Citate despre moarte 06Iar când oamenii ne părăsesc, rănindu-ne, atunci cerul, pâmântul şi pomul înflorit îşi îmbrăţişează răniţii. (Jean Paul)

Citate despre moarte 07
Citate despre moarte 07
Moartea este poarta către lumină la capătul unui drum devenit din ce în ce mai greu.(Franz de Assisi)

Citate despre moarte 08
Citate despre moarte 08
In faţa morţii nu mai eşti nimic, nu mai eşti poet, eşti simplu om care trebuie să dispară.(Marin Preda)

Citate despre moarte 09
Citate despre moarte 09Moartea pune punct iubirilor, şi luptelor. Fiecare rămâne atunci cu cât a iubit sau cu cât a luptat. Mai are timp, poate, doar să regrete că n-a iubit şi n-a luptat destul

Citate despre moarte 10
Citate despre moarte 10

Faţă de totul morţii, nimicul vieţii este o imensitate.(Emil Cioran)

Citate despre moarte 11
Citate despre moarte 11

Viaţa este doar o clipă şi moartea la fel.(Friedrich Schiller)

Citate despre moarte 12
Citate despre moarte 12Această viaţă în lume - cu tot ce conţine ea - este un vis. Trezirea din acest vis este moartea.
(Khalil Gibran)

Citate despre moarte 13
Citate despre moarte 13

In cele mai multe cazuri viaţa este cauza morţii.(Voltaire)

Citate despre moarte 14
Citate despre moarte 14Ar trebui să părăsim această viaţă aşa cum părăsim un banchet: nici însetat şi nici ameţit de băutură..
(Aristotel)

Citate despre moarte 15
Citate despre moarte 15
Moartea nu este altceva decât o problemă tehnică nerezolvată.
(Romana Machado)

Citate despre moarte 16
Citate despre moarte 16

Somnul este fratele mai mic al morţii.(Seneca)